hipergovazd.am

hy_AM

ԱՆՎՃԱՐ դասընթացներ

02/27/12 13:41:38 | Առաջարկություններ | Կոսմետիկ ծառայություն
Ուսւոմնական կենտրոնը հրավիրում է ԱՆՎՃԱՐ դասընթացների` Մատնահարդարում, Դիմահարդարում, Վարսահարդարում, դասընթացների ժամանակ օգտագործվող բոլոր նյութերը տրամադրվում է ուսւոմնական կենտրոնի կողմից , դասընթացների ավարտին տրամադրվում է համապատասխան ՎԿԱՅԱԿԱՆ ինչպես նաև օժանդակում են աշխատանքի տեղավորմանը, ... ցանկացողները կարող են զանգահարել 096008158

Գինը:0 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:628750

Հայտարարություն:
Լիլիթ Սուքիասյան
Հեռախոս:
+374 96008158

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`